Bảng giá tên miền

Tên miền việt nam
Phí khởi tạo
Phí duy trì
.vn
350,000 VNĐ
480,000 VNĐ
.com.vn
350,000 VNĐ
350,000 VNĐ
.net.vn
350,000 VNĐ
350,000 VNĐ
.org.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.biz.vn
350,000 VNĐ
350,000 VNĐ
.gov.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.edu.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.pro.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.int.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.info.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.health.vn
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
.name.vn
30,000 VNĐ
30,000 VNĐ
Tên miền quốc tế
Phí khởi tạo
Phí duy trì
.com
Miễn phí
350,000 VNĐ
.net
Miễn phí
350,000 VNĐ
.org
Miễn phí
350,000 VNĐ
.info
Miễn phí
439,000 VNĐ
.biz
Miễn phí
395,000 VNĐ
.us
Miễn phí
270,000 VNĐ
.co.in
Miễn phí
260,000 VNĐ
.net.in
Miễn phí
260,000 VNĐ
.org.in
Miễn phí
260,000 VNĐ
.firm.in
Miễn phí
260,000 VNĐ
.gen.in
Miễn phí
260,000 VNĐ
.ind.in
Miễn phí
260,000 VNĐ
.cc
Miễn phí
260,000 VNĐ
.ws
Miễn phí
623,000 VNĐ
.tv
Miễn phí
940,000 VNĐ
.mobi
Miễn phí
480,000 VNĐ
.eu
Miễn phí
290,000 VNĐ
.asia
Miễn phí
315,000 VNĐ
.me
Miễn phí
650,000 VNĐ
.tel
Miễn phí
319,000 VNĐ
.co
Miễn phí
820,000 VNĐ
.com.co
Miễn phí
805,000 VNĐ
.net.co
Miễn phí
805,000 VNĐ
.nom.co
Miễn phí
805,000 VNĐ
.in
Miễn phí
290,000 VNĐ
.co.uk
Miễn phí
380,000 VNĐ
.org.uk
Miễn phí
380,000 VNĐ
.ltd.uk
Miễn phí
380,000 VNĐ
.plc.uk
Miễn phí
380,000 VNĐ
.me.uk
Miễn phí
380,000 VNĐ
.com.tw
Miễn phí
840,000 VNĐ
.idv.tw
Miễn phí
840,000 VNĐ
.game.tw
Miễn phí
840,000 VNĐ
.ebiz.tw
Miễn phí
840,000 VNĐ
.club.tw
Miễn phí
840,000 VNĐ
.tw
Miễn phí
980,000 VNĐ
.name
Miễn phí
290,000 VNĐ
.jp
Miễn phí
2,460,000 VNĐ
.bio
Miễn phí
1,932,000 VNĐ
.press
Miễn phí
1,921,000 VNĐ
.bar
Miễn phí
1,921,000 VNĐ
.build
Miễn phí
1,921,000 VNĐ
Hỗ trợ kỹ thuật: (028) 36 36 1080 - ext:104 - 105Kinh doanh:  (028) 36 36 1080 - ext:101 - 103  -  Hotline:0919 899 357Email: info@webso.vn

Tên miền

WEBSO

Loading...

Back To Top