• Email Pro 1
  • 1 GB
  • 1

   Số lượng ĐC Email

  • 0

   Tên miền phụ

  • 0

   Mailing list

  • Tùy Chỉnh

   Dung lượng mỗi Email

  • 30MB

   Dung Lượng File Đính Kèm tối đa

  • 50

   Số mail gửi tối đa/1 giờ

  • 25,000

   vnđ/tháng

  • 300,000

   vnđ/năm

  • Email Pro 2
  • 5 GB
  • 5

   Số lượng ĐC Email

  • 0

   Tên miền phụ

  • 2

   Mailing list

  • Tùy Chỉnh

   Dung lượng mỗi Email

  • 30MB

   Dung Lượng File Đính Kèm tối đa

  • 50

   Số mail gửi tối đa/1 giờ

  • 70,000

   vnđ/tháng

  • 840,000

   vnđ/năm

  • Email Pro 3
  • 10 GB
  • 15

   Số lượng ĐC Email

  • 0

   Tên miền phụ

  • 5

   Mailing list

  • Tùy Chỉnh

   Dung lượng mỗi Email

  • 30MB

   Dung Lượng File Đính Kèm tối đa

  • 50

   Số mail gửi tối đa/1 giờ

  • 110,000

   vnđ/tháng

  • 1,320,000

   vnđ/năm

  • Email Pro 4
  • 20 GB
  • 30

   Số lượng ĐC Email

  • 0

   Tên miền phụ

  • 10

   Mailing list

  • Tùy Chỉnh

   Dung lượng mỗi Email

  • 30MB

   Dung Lượng File Đính Kèm tối đa

  • 50

   Số mail gửi tối đa/1 giờ

  • 200,000

   vnđ/tháng

  • 2,400,000

   vnđ/năm

  • Email Pro 5
  • 80 GB
  • 80

   Số lượng ĐC Email

  • 0

   Tên miền phụ

  • 30

   Mailing list

  • Tùy Chỉnh

   Dung lượng mỗi Email

  • 30MB

   Dung Lượng File Đính Kèm tối đa

  • 60

   Số mail gửi tối đa/1 giờ

  • 400,000

   vnđ/tháng

  • 4,800,000

   vnđ/năm

  • Email Pro X
  • 120 GB
  • 150

   Số lượng ĐC Email

  • 3

   Tên miền phụ

  • 50

   Mailing list

  • Tùy Chỉnh

   Dung lượng mỗi Email

  • 30MB

   Dung Lượng File Đính Kèm tối đa

  • 80

   Số mail gửi tối đa/1 giờ

  • 650,000

   vnđ/tháng

  • 7,800,000

   vnđ/năm

Ghi chú: Biểu phí Email trên chưa bao gồm 10% VAT
Hỗ trợ kỹ thuật: (028) 36 36 1080 - ext:104 - 105Kinh doanh:  (028) 36 36 1080 - ext:101 - 103  -  Hotline:0919 899 357Email: info@webso.vn

Email

WEBSO

Loading...

Back To Top