• WS 1
  • 1 GB
  • 30 GB

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 8

   Sub Domain

  • 8

   Parked Domain

  • 5

   MySQL

  • 110,000

   vnđ/tháng

  • 1,320,000

   vnđ/năm

  • WS 2
  • 2 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 12

   Sub Domain

  • 12

   Parked Domain

  • 8

   MySQL

  • 150,000

   vnđ/tháng

  • 1,800,000

   vnđ/năm

  • WS 3
  • 3 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 20

   Sub Domain

  • 20

   Parked Domain

  • 10

   MySQL

  • 195,000

   vnđ/tháng

  • 2,340,000

   vnđ/năm

  • WS 4
  • 4 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 30

   Sub Domain

  • 30

   Parked Domain

  • 12

   MySQL

  • 235,000

   vnđ/tháng

  • 2,820,000

   vnđ/năm

  • WS 5
  • 5 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 50

   Sub Domain

  • 50

   Parked Domain

  • 20

   MySQL

  • 375,000

   vnđ/tháng

  • 4,500,000

   vnđ/năm

  • WS 6
  • 8 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 60

   Sub Domain

  • 60

   Parked Domain

  • 25

   MySQL

  • 450,000

   vnđ/tháng

  • 5,400,000

   vnđ/năm

  • DN 1
  • 10 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 70

   Sub Domain

  • 70

   Parked Domain

  • 30

   MySQL

  • 600,000

   vnđ/tháng

  • 7,200,000

   vnđ/năm

  • DN 3
  • 20 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 90

   Sub Domain

  • 90

   Parked Domain

  • 40

   MySQL

  • 850,000

   vnđ/tháng

  • 10,200,000

   vnđ/năm

  • DN 4
  • 30 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 100

   Sub Domain

  • 100

   Parked Domain

  • 50

   MySQL

  • 850,000

   vnđ/tháng

  • 13,000,000

   vnđ/năm

  • DN 5
  • 50 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 150

   Sub Domain

  • 150

   Parked Domain

  • 80

   MySQL

  • 1,500,000

   vnđ/tháng

  • 18,000,000

   vnđ/năm

  • DN 6
  • 100 GB
  • KGH

   Băng thông

  • 1

   Addon Domain

  • 250

   Sub Domain

  • 250

   Parked Domain

  • 100

   MySQL

  • 2,000,000

   vnđ/tháng

  • 24,000,000

   vnđ/năm

  • DN7
  • 150GB
  • KGH

   Băng thông

  • 5

   Addon Domain

  • 100

   Sub Domain

  • Parked Domain

  • 100

   MySQL

  • 2,750,000

   vnđ/tháng

  • 33,000,000

   vnđ/năm

Ghi chú: Biểu phí Hosting trên chưa bao gồm 10% VAT
Hỗ trợ kỹ thuật: (028) 36 36 1080 - ext:104 - 105Kinh doanh:  (028) 36 36 1080 - ext:101 - 103  -  Hotline:0919 899 357Email: info@webso.vn

Hosting chất lượng cao

WEBSO

Loading...

Back To Top