Để làm hợp đồng thiết kế website Cần cung cấp những thông tin gì ?

 Để làm hợp đồng thiết kế website Cần cung cấp những thông tin gì  ?
   Để làm hợp đồng thiết kế website chúng tôi cần bạn cung cấp những thông tin chính xác sau :
* Đối với doanh nghiệp
- Tên miền sử dụng cho website
  Tên miền nghĩa là một địa chỉ định danh dẫn tới website của bạn đã được chứa trên hosting thay vì bạn phải truy cập bằng một dãy IP dài và       khó nhớ.
- Tên doanh nghiệp
   việc cung cấp tên doanh nghiệp là việc cung cấp tên mà bạn đặt cho doanh nghiệp của mình đại diện cho thuương hiệu công ty của mình trên     môi trường internet.
- Địa chỉ ĐKKD, VPGD
  địa chỉ của công ty,doanh nghiệp của bạn để giao dịch với khách hàng va làm việc
- Điện thoại, Fax
  số điện thoại công ty doanh nghiệp để khách hàng có thể liên hệ với bạn
- Email sử dụng để giao dịch và liên hệ khi thiết kế website
  email mà bạn đang sử dụng để có thể dễ dàng trao đổi giao dịch và liên hệ với bên thiết kế website
- Họ và tên người đại diện
- Chức vụ người đại diện
- Mã số thuê
* Đối với cá nhân
- Tên miền sử dụng cho website
- Họ và tên
- Số CMTND
- Địa chỉ
- Điện thoại
- Email sử dụng để giao dịch và liên hệ khi thiết kế website

 

Tôi cần thiết kế website, gọi lại tư vấn cho tôi

 Bài viết cùng chuyên mục

Hỗ trợ kỹ thuật: (028) 36 36 1080 - ext:104 - 105Kinh doanh:  (028) 36 36 1080 - ext:101 - 103  -  Hotline:0919 899 357Email: info@webso.vn

Để làm hợp đồng thiết kế website Cần cung cấp những thông tin gì ?

WEBSO

Loading...

Back To Top